Emeklilik Blog Part Time Çalışma- Emeklilik

Part Time Çalışma- Emeklilik

Part Time Çalışmak Emeklilik Maaşı Almaya Engel mi?

2020 yılının Kasım ayında yapılan mevzuat değişikliği ile part time veya mini job tabir edilen türde çalışanların, Türkiye’den yaşlılık maaşı almalarına imkan tanındı.

*Yeni Düzenleme

Yurdışında geçen sürelirin borçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin 4. maddesine yapılan bir ekleme ile: ‘Kısa süreli çalışmaya tabi işler: Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış
temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke
mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri ifade eder.’
kısa süreli çalışma tanımlanmıştır.

*Kimler Yararlanabilir

-Eski SSK emeklilik veya Bagkur emeklilik sisteminden yararlanarak borçlanmasını ödeyen ancak yurt dışında ki kısa çalışmaları sebebiyle yaşlılık maaşı alamayalar,

-Kasım 2020 yılından sonra emeklilik başvurusu yaptığı anda kısmi çalışması devam edenler.

*Dikkat Edilmesi Gereken Konu

Düzenlemede yer alan kısmi çalışma karşılığında zorunlu sigorta kesintisi yapılmayan’ şartı aslında pek çok çalışanın bu haktan yararlanarak yurt dışı borçlanması yolu ile emekli maaşı almasının önünde halen bir engel olarak durmaktadır. Kanaatimizce kısmi çalışmalar için bu şart kaldırılmalıdır çünkü düzenleme düşük gelir grubunu ilgilendirmektedir ve yapılacak düzenlenme bu insanların hayatlarını daha kolay idame ettirmelerine yardımcı olacağı gibi ilgili yasanın ve sosyal devlet ilkesinin amacına da uygun olacaktır.

İlgili Yazı

EMEKLİLİK PLANLAMASIEMEKLİLİK PLANLAMASI

Emeklilik insanların yaşlandıkları ve artık çalışamadıkları veya çalışmak istemedikleri bir dönemde en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir bir gelire sahip olmalarını sağlayan bir sistemdir. Hayatın göreceli olarak zor zamanlarında