Emeklilik Blog Düşük Emekli Maaşı

Düşük Emekli Maaşı

Emekli Maaşım Düşük Bağlandı Ne Yapabilirim?

Türkiye’den emeklilikte Sgk’dan ( SSK’dan yani yeni 4a sisteminden veya Bağkur yani yeni 4b siteminden) bağlanan emeklilik maaşınız düşük ise;

√ itiraz yolu ile

√ dava yolu ile

emeklilik maaşınınız daha yüksel olmasını sağlayabilirsiniz.

Emekililik maaşınızın miktarı bildirildiğinde bu karara karşı itiraz edebilirsiniz ve itirazınıza olumsuz bir cevap verildiğinde bu karara karşı dava açarak maaşınızı yükseltmeniz mümkündür.

Emeklilik Maaşına Etki Eden Unsurlar

√ Hollanda’da veya Türkiye’de işe giriş tarihi

√ Hollanda’da ki eski çalışma belgelerinin bulunmuş olması

√ Çalışma, boşta geçen ve ev kadınlığı sürelerinden en eski tarihli olanların borçlanılmış olması

√ Eğer daha eski bir dönemi kapsıyor ise askerli borçlanmasının yapılması

√ Yurt dışı borçlanmanın asgari veya azami miktardan yatırılması

√ Ssk emekililik veya Bağkur emeklilik siteminden yararlanılması

√ Borçlanılan tarihlerin SGK sisteminde ki deşiklik yapan kanunu düzenleme tarihi olan 1999, 2002 ve 2008 tarihlerinde ki düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmesi.

√ SGK’nın düzenlediği yurt dışı borçlanma cetvelinde ki özelillikle talebe aykırı olarak borçlandırılan veya borçlandırılması gerekirken borçlandırılmayan tarihlere ilişkin hataların düzeltirilmesi.

Borçlanma Başvurusunun Doğru Yapılması

Yurt dışı borçlanma işlemlerinde en önemli husus başvuru evraklarının doğru doldurulması ve başvuruya dayanak teşkil edecek belgelerin tamamlanmasıdır. Çünkü bu aşamada yapılacak yanlışlıklar daha düşük maaş alınmasına yol açabilir.

Örnek olarak, 1980 yılından itibaren çalışmış birisi eğer 1980’li yıllarda ki çalışmalarını değil de 1990 yılından itibaren çalıştığı yılları borçlanır ise emeklilik maaşı düşük olacaktır. Özetle; borçlanma işlemlerinde eski tarihli çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Borçlanma Cetvelinin Önemi

Yurtışı borçlanma talep dilekçesini doğru doldursanız ve belgeleri de doğru verseniz dahi SGK’dan gelecek borçlanma belgesinde yanlışlıklar olabilir. Örnek: Yukarıda ki misalde olduğu gibi 1980 yılların borçlandırılması talep edilmiş ve gerekli evraklar gönderilmesine rağmen borçlanma cetvelinde 1990’dan sonraki dönemler borçlandırılmış ise ve başvurucu da bu konuda itiraz etmemiş ise maaş bağlanma anında 1990 yılından sonra ki tarihler dikkate alınacak ve sonuç olarak, düşük emekli maaşı bağlanacaktır.

Sonuç olarak, eğer bu belgelerde başvurucunun bir hatası yok ise ve buna rağmen kurum tarafından düşük maaş bağlanmış ise itiraz ve dava yolu ile maaşın arttırılması mümkündür.

Gerek SSK’dan (4a emeklilik sisteminden) gerekse Bagkur (4b emeklilik sisteminden) veya diğer sistemlerden bağlanan maaşlarda ki yanlışlıkların düzeltilmesine sistem itiraz veya dava yolu ile imkan tanımaktadır.

İlgili Yazı

Emeklilik YaşıEmeklilik Yaşı

SGK EMEKLİLİK YAŞINIZI KABUL ETMİYOR MU? Yurt dışı borçlanma başvurusunu SSK’da veya Bağkur’dan yapmış ve kendisine çıkarılan borç miktarını ödemiş olanlardan başvuru ve ödeme anında ki yaş şartını yerine getirenlerin