Emeklilik Blog Emeklilik Yaşı

Emeklilik Yaşı

SGK EMEKLİLİK YAŞINIZI KABUL ETMİYOR MU?

Yurt dışı borçlanma başvurusunu SSK’da veya Bağkur’dan yapmış ve kendisine çıkarılan borç miktarını ödemiş olanlardan başvuru ve ödeme anında ki yaş şartını yerine getirenlerin emekilik yaşları sonradan yürürlüğe giren mevzuat ile daha sonra ki yıllara ertelenmektedir.

Bu durum doğal olarak erken emekli olması gereken kişiler için hak kaybına yol açmaktadır.

Yurt Dışında İlk İşe Giriş Tarihinin/İlk Sigortalı Olunan Tarihin Önemi.

SGK emeklilik yasini hesaplarken 3201 sayılı yasanın 5. maddesine ve Hollanda ve Türkiye arasında ki sosyal güvenlik sözleşmesine aykırı yorumlayarak sigorta başlangıcını-ilk işe giriş tarihini- değiştirmekte ve böylece emekli olunacak yaşı daha yıllara yaymaktır.

Çünkü ilk işe giriş tarihi emeklilik yaşının hesaplanmasında en önemli unsurdur.

Kurumun Uygulamaları

Kurumun uygulamalarında özellikle, sözleşmeli ülkelerde ilk işe giriş başlanğıcının Türkiye’de de ilk işe giriş başlangıcı olacağına ilişkin emredici hukuk kuralına aykırı olarak bazı başvurularda sigorta başlangıç tarihini çalışma evraklarında ki son tarihten geriye doğru götürmekte ve böylece işe giriş tarihini değiştirmektedir.

Uygulamaların Maaşının Hesaplanmasına ve Miktarına Etkisi Var Mı?

Ayrıca, ilk işe giriş tarihinden önceki dönemleri borçlanmış olan kadınların veya Türkiye’de ki işe giriş tarihinden önce ki dönemi borçlanmış kişilerin işe giriş başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmesi gerekirken kurum bazı dosyalarda ne yazık ki bunu yapmamakta ve başvurucuların daha geç yaşlarda emekli olmasına yol açmaktadır. Böylece yurt dışı emeklilik hesapları tamamen değişmekte ve başvurucular yıllarca hak ettikleri emeklilik maaşını alamamaktadırlar.

Bazı durumlarda sadece emeklik yaşının hesaplanması ile ilgili sorun emekli maaşının hesabına da etki etmekte ve daha düşük maaş alınmasına yol açmaktadır.

Emeklilik Yaşı Kabul Edilemeyenler Ne Yapmalıdırlar?

*Öncelikle kurum kararına karşı itiraz etmelidirler,

*İtiraz üzerine kurum kararında ısarar ederse kurum kararına karşı dava açmalıdırlar.

Kurum kanaatimizce konuyu düzenleyen 3201 sayılı yasanın konuluş amacına, Anayasa’nın sosyal devlet ilkesine, kurumun yıllar içinde yaptığı uygulmaya ve yine ilgili kanun metnine rağmen vatandaşların emeklilik yaşlarını gecktirmekte ve emeklilik maaşını bağlamamaktadır. Bu durumda yapılacak şey öncelikle bir itiraz ve arkasından dava açmaktır.

İtiraz ve Dava Sonucunda Ulaşılacak Sonuçlar Nelerdir?

Sonuç olarak eğer kurumun uygulamalarından mağdur iseniz itiraz ve dava sonucunda;

*yıllarca alınamayacak onbinleri veya yüzbinleri bulan maaşlarınızı alınabilir

*şartları varsa emekli maaşının daha yüksek olması sağlanır.

İlgili Yazı

Emeklilik DavalarıEmeklilik Davaları

Emeklilik yaşının kabul edilmesi, sigorta giriş tarihinin kabul edilmemesi, daha geç bir yaşta emekli olacağının bildirilmesi, emekli maaşının çok düşük bağlanılması, emeklilik sürelerinin aleyhe olan tarihlere sayılması ve benzeri konularda

EMEKLİLİK PLANLAMASIEMEKLİLİK PLANLAMASI

Emeklilik insanların yaşlandıkları ve artık çalışamadıkları veya çalışmak istemedikleri bir dönemde en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir bir gelire sahip olmalarını sağlayan bir sistemdir. Hayatın göreceli olarak zor zamanlarında