Emeklilik Blog Yeni Sistem Ne Getirdi?

Yeni Sistem Ne Getirdi?

SSK emeklilik/4/ istisnalar dışında emeklilik kaldırılmıştır.

2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile artık SSK’dan yani 4a’dan emekli olmak mümkün değildir.

01-08-2019 tarihinden önce, Türkiye’de çalışması bulunanlar için SSK’ya başvuru yapılarak yurtdışı borçlanma yapmak mümkündü ve hem yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi konularında hem de alınacak maaş konusunda daha avantajlı idi.

emeklilik hesaplama sistemi ve emekli maaşı hesaplama sistemi sebebiyle SSK avantajını uygun görmeyen kurum kanunda ki şartları değiştirerek yurt dışı borçlanmanın şartlarını ağırlaştırmak istedi.

Yeni sistemde sadece Bağkurdan borçlanarak emeklilik mümkündür.

Yurt dışı borçlanma yoluyla artık sadece Bağkur emeklilik-4b’ emeklilik denilen sistemle emekli olmak mümkündür.

İster işçi, ister memur ister ev kadını, ister esnaf olsun bütün bu katagorideki kişiler için yurt dışı borçlanma başvurusu tek bir kurumda toplanmıştır. Bu kurum Bağkur yani yeni 4b sistemidir. Yukarıda da değinildiği üzere bu değişiklik emekliliğin şartlarını ağırlaştırmıştır.

Günlük ödenmesi gereken prim miktarının hesaplaması değiştirilmiştir.

Yurtdışı borçlanmalardaki günlük ödenmesi gereken pirimin hesaplanmasındaki yüzde oranı arttırılarak emeklilik işlemleri daha pahalı hale getirilmiştir.

Yurt dışı borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanırken 7186 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklik gereğince 01.08.2019 tarihinden itibaren bu oran %45’e çıkarılmıştır.

Özetle SSK emeklilik için artık yurt dışı borçlanma başvrusu yapılamayacak ancak Bağkur emeklilik sisteminden yararlanmak için yurtdışı borçlanma başvurusu yapılabilecektir.

İlgili Yazı

Emeklilik YaşıEmeklilik Yaşı

SGK EMEKLİLİK YAŞINIZI KABUL ETMİYOR MU? Yurt dışı borçlanma başvurusunu SSK’da veya Bağkur’dan yapmış ve kendisine çıkarılan borç miktarını ödemiş olanlardan başvuru ve ödeme anında ki yaş şartını yerine getirenlerin

EMEKLİLİK PLANLAMASIEMEKLİLİK PLANLAMASI

Emeklilik insanların yaşlandıkları ve artık çalışamadıkları veya çalışmak istemedikleri bir dönemde en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir bir gelire sahip olmalarını sağlayan bir sistemdir. Hayatın göreceli olarak zor zamanlarında