Emeklilik Blog Çalışırken Emekli Olabilir miyim ?

Çalışırken Emekli Olabilir miyim ?

Yurtdışında çalışırken emekli aylığı almak yasal olarak mümkün değildir. Bu konudaki mevzuat değişikliğinde kanun maddesine açıkça yurt dışı borçlanma yapan ve yurt dışında çalışmaya devam edenlerin Türkiye’de sosyal güvenlik destek primi ödeyemeceklerine dair ifadeler eklenerek uygulamada ki istikrar pekiştirilmiştir.

*Böyle bir düzenleme hukuka uygun mudur?

Ancak, bu durum kanaatimizce Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü emeklilik için şartlarını yerine getirmiş olan ve yurt dışında çalışan Türk bu haklarını elde edebilmek için dava açmalarından başka yol gözükmemektedir.

*Part-time/mini job istemiyle getirilen istisna ve iyleştirme

Ancak 2020 yılının Kasım ayından itibaren özellikle part-time/mini job denilen işlerde çalışanların bu işleri yaparken maaş almaya devam edebileceklerine ilişkin bir düzenleme getirilmiş ve bu konudaki sert tutum yumuşatılmıştır. Bu uygulama kanaatimce yerinde olmuştur çünkü düşük gelir grubuna tabi olan ve part-time veya mini job ile ayakta durmaya çalışan kişilerin bu yolla desteklenmesi sosyal devlet ilkesine ve 3201 sayılı yasanın amacına da uygundur.

İlgili Yazı

EMEKLİLİK PLANLAMASIEMEKLİLİK PLANLAMASI

Emeklilik insanların yaşlandıkları ve artık çalışamadıkları veya çalışmak istemedikleri bir dönemde en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir bir gelire sahip olmalarını sağlayan bir sistemdir. Hayatın göreceli olarak zor zamanlarında