Borçlanarak Emeklilik Nedir?

Borçlanarak emeklilik yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında sigortalı olarak geçirdikleri süreleri veya işsiz geçen sürelerin bir kısmını ve ev kadınlarının boşta geçen sürelerinin tamamını -istek halinde- belirlenen günlük prim üzerinden borçlanmalarına ve bu borcun ödenmesi halinde Türkiye sosyal güvenlik sisteminin verdiği yaşlılık aylığı, sağlık sigortası ve benzeri haklardan yararlanmalarına imkân veren bir sistemdir.

Bu konuyu düzenleyen 3201 sayılı yasa 1985 yılında çıkarılmış ve geçen süre içerisinde pek çok kez değiştirilmiştir. 2019 yılında yapılan önemli bir değişiklik ile artık sadece eski Bağkur sisteminden borçlanma başvurusu yapılabilmektedir ve bu sistemin sunduğu haklardan yararlanılabilmektedir.

Borçlanılacak günlerin emekli olmak için yeterli olan miktarının borçlanılması yeterlidir. Yurt dışında çalışılan tüm sürelerin borçlanılmasına gerek yoktur.

Örneğin, Türkiye’de 10 yıl çalışması bulunan bir kadın için 20 yıl borçlanmasına gerek yoktur. Türkiye’deki çalışmasının üzerine 10 yıl daha borçlanması veya kısmi aylık için yeterli miktarı borçlanması emekli olması için yeterlidir.

Önemle belirtmek gerekir ki borçlanma iki ülke arasındaki hizmet birleştirilmesinden veya prim transferinden başka bir şeydir.

Özetle ve çok basit bir şekilde anlatacak olursak; çalışılan veya boşta geçen sürelerden ihtiyaç duyulan kadarı karşılığında belirlenen primi ödeyerek sanki Türkiye’de çalışmış ve sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemiş gibi kabul edilip sonucunda yaşlılık aylığı veya sağlık sigortası imkanlarından yararlanmaya imkân tanıyan bir sistemdir borçlanma.